ГоловнаІсторіяСтруктураПерсоналіїДіяльністьНовиниСтаттіФото-відеоКонтакти
Авторські свідоцтваВидавництвоКонференціїСпівпрацяПослугиПатентиТендери

Свіжі статті

Жодного запису поки не додано

 


1. Українську науково-дослідну станцію карантину рослин ІЗР НААН внесено до «Переліку науково-дослідних установ та організацій, які проводять державні випробування препаратів»  (наказ № 287 від 5 червня 2008 р. із змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України вiд 4 березня 2013 року № 89), що дозволяє проводити:
- біологічну оцінку засобів захисту рослин (зернові, зернобобові, плодові, олійні, технічні та овочеві культури, картопля, ягідники);
- біологічну оцінку засобів захисту рослин щодо карантинних організмів і шкідників запасів.

2. Посилення тенденцій з енергозабезпечення альтернативними джерелами енергії потребує розробки та впровадження в сільськогосподарське виробництво культур придатних до нарощування біомаси для виготовлення біопалива на низькородючих грунтах.
Енергетичні рослини – це багаторічні трави, висота яких становить 3-4 м. Вони застосовуються шляхом прямого спалювання подрібненої біомаси або для виробництва паливних гранул.
У зв’язку із перспективою розвитку альтернативних джерел енергії та необхідністю збільшення їх ефективності, в УкрНДСКР ІЗР НААН у 2014 році створено лабораторію органічного землеробства та біоенергетичних культур, що займається розробкою комплексного захисту енергетичної верби (Salix Viminalis) від шкідливих організмів при вирощуванні її сировини для виробництва твердих видів палива та відпрацюванням елементів технології високорентабельного вирощування віникового сорго, як сировини для виробництва твердих видів біопалива на низькородючих ґрунтах в умовах Передгір’я Карпат.


3. Основною складовою системи насінництва картоплі є оригінальне та елітне насінництво, оскільки реалізація потенціалу сорту можлива лише на основі високопродуктивного насіннєвого матеріалу, зокрема еліти. З метою одержання високопродуктивного садивного матеріалу в сучасному насінництві все більшого значення набуває використання термотерапії та культури меристеми у поєднанні з клональним мікророзмноженням. 
На базі УкрНДСКР ІЗР НААН з 1989 року працює біотехнологічна лабораторія, яка займається оздоровленням та розмноженням насіннєвого матеріалу картоплі. В колекції лабораторії знаходиться близько 40 оздоровлених сортів картоплі вітчизняної та зарубіжної селекції. 
УкрНДСКР ІЗР НААН укладає контракти на виробництво та продаж насіннєвого матеріалу картоплі різної групи стиглості:
ранніх 
середньоранніх
середньостиглих 
Пропонуються також оздоровлені сорти, занесених в Реєстр сортів України:
пробіркові рослини,
мікробульби,
мінібульби.
Одним з напрямків діяльності лабораторії є розробка та удосконалення технологій:
відтворення насіннєвого матеріалу;
прискореного розмноження оригінальних сортів;
вирощування насіннєвої та продовольчої картоплі;
Надаються консультативні та маркетингові послуги.


4. У захисті рослин від шкідників і хвороб широко застосовують мікробні препарати на основі різних видів мікроорганізмів і метаболітів, які вони синтезують. Біопрепарати застосовуються як інсектициди, фунгіциди і протруювачі для захисту рослин від шкідників і хвороб. Слід зазначити, що біологічний метод ефективний за постійного поповнення агроценозів біологічними агентами. В останні роки вченими виділено ряд бактерій і грибів, що мають антагоністичні властивості до патогенів рослин. 
Одними з найбільш популярних інновацій в рослинництві в останній час є використання мікроелементів. В Україні цей агротехнічний прийом тільки починає набирати оберти. Мікроелементи приймають безпосередню участь у формуванні врожаю, обумовлюють його якість і кількість. Ще одним важливим аспектом в застосуванні біологічних препаратів є їх можливість поєднань з речовинами стимулюючої дії, для підвищення вегетаційних показників рослин та збільшення конкурентоспроможності з хімічними засобами захисту. 
В УкрНДСКР ІЗР лабораторією мікробіологічних досліджень біоагентів постійно проводиться розробка: 
- екологічних систем захисту сільськогосподарських рослин на основі застосування різних біологічних агентів
- оптимальних поєднань біопрепаратів з системою мікроелементного підживлення для підвищення родючості, покращення фітосанітарного стану сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень та забезпечення органічного землеробства
- оптимальних поєднань біопрепаратів з системою речовин стимулюючої дії для підвищення родючості, покращення фітосанітарного стану сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень та забезпечення органічного землеробства
- різних схем поєднань біопрепаратів та їхньої дії на родючість, фітосанітарний стан сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень для забезпечення органічного землеробства в Західному регіоні України.
- екологічної продукції та збереження природної рівноваги в агроценозах.
Зокрема, установою пропонуються: 
- науковий супровід використання поєднань біопрепаратів з системою мікроелементного підживлення та речовин стимулюючою дії;
- біопрепарати на основі бактерій Pseudomonas flurenscens у поєднанні з добривом та іммунопротектором “BAI-Si”
- біопрепарати на основі бактерій Pseudomonas flurenscens у поєднанні з мікроелементами

5. Прогноз розмноження карантинних шкідників – це основа для проведення контролю чисельності шкідливих організмів в умовах певної природно-кліматичної зони, області, району, господарства. Він є підставою для планування і розробки сучасних систем інтегрованого захисту сільськогосподарських культур від комплексу шкідників і хвороб, для розрахунку потреб в хімічних, біологічних та інших засобах захисту рослин. 
Установою розробляються ефективні сучасні коротко- та довгострокові прогнози поширення карантинних шкідливих організмів на основі математичного моделювання та ГІС-технологій. На основі розроблених прогнозів розраховуються обсяги заходів щодо захисту сільськогосподарських культур від шкідників та хвороб. Оптимально і в необхідні терміни розраховується початок захисних робіт, кількість трудових затрат, технічного обладнання для проведення заходів захисту рослин від шкідників і хвороб, а також фінансові ресурси.
Робота виконується  на рівні світових стандартів. 


6. Домінуючою ланкою в інтегрованій системі захисту рослин є моніторинг садових агроценозів, де проводиться систематична оцінка зміни фітосанітарної ситуації. Аналіз ситуації в садівництві свідчить, що ступінь ураження плодових рослин вірусними і мікоплазмовими інфекціями не беруть до уваги в більшості невеликих державних й фермерських господарств.  У зв’язку із широкою розповсюдженістю та високою шкодочинністю втрати врожаю та зменшення продуктивності плодових культур становлять 40 -60% . 
З метою попередження та подальшого проникнення вірусної інфекції наукові співробітники лабораторії біотехнології сільськогосподарських культур УкрНДСКР ІЗР НААН проводять тестування садивного матеріалу плодових культур на всіх етапах розмноження методом ІФА на наявність вірусів, а саме:
- вірус мозаїки яблуні;
- вірус ямкуватості деревини яблуні;
- вірус борознистості деревини яблуні;
- вірус хлоротичної плямистості листя яблуні
з подальшим оформленням сертифікату на садивний матеріал.

  
Діагностика вихідних та оздоровлених клонів айви на наявність вірусів
Робота виконується  на рівні світових стандартів. Захищена охоронними документами.


7. Ідентифікація збудників, оцінка селекційного матеріалу суниці до фітофторозу коренів суниці фомозу картоплі P. exigua var. Foveata, технологія захисту картоплі від гомозної гнилі.
До числа найбільш шкідливих хвороб на суниці, які уражують як надземні, так і підземні частини рослини слід віднести фітофтороз, який викликається грибами з роду Phytophthora: Phytophthora сactorum Schr., Phytophthora citricola Saw., Phytophthora criptogea Pethub., Phytophthora  syringae Klebahn., Phytophthora fragariae Hick., Phytophthora nicotianae Bred.
УкрНДСКР ІЗР проводить ідентифікацію збудників фітофторозу коренів суниці. Розробляє захисні заходи суниці проти фітофторозу. 
Внаслідок комплексного застосування агротехнічних, біологічних та хімічних заходів захисту проти фітофторозу, що напрацьовані лабораторією карантинних хвороб та шкідників УкрНДСКР ІЗР, ураження суниці зменшується у 1,5-2 рази, що дає змогу підвищити врожайність суниці на 25-30%.
Робота виконується  на рівні світових стандартів. Захищена охоронними документами.


8. Ідентифікація збудників, оцінка селекційного матеріалу картоплі до фомозу картоплі P. exigua var. Foveata, технологія захисту картоплі від гомозної гнилі. 
Фомоз – одне з найбільш небезпечних захворювань картоплі. Вогнище інфекції за певних умов швидко набуває масштабів епіфітотії. Шкідливість фомозу проявляється в значному зниженні урожаю за рахунок передчасного відмирання бадилля і збільшення втрат бульб при зберіганні. Уражує головним чином картоплю і при сприятливих умовах може призвести до значних економічних втрат, які нерідко перевищують 25%.
УкрНДСКР ІЗР проводить ідентифікацію збудників, оцінку селекційного матеріалу картоплі до фомозу картоплі. Розробляє та впроваджує захисні заходи (агротехнічні, хімічні, біологічні) проти фомозної гнилі картоплі та інших грибних хвороб картоплі, що дає можливість зменшити ураження бульб у 1,5-2 рази, підвищити врожайність картоплі на 20-25 ц/га. Оптимізація системи захисних заходів дозволяє скоротити обробку насаджень фунгіцидами та зменшити пестицидне навантаження у 2-3 рази.
Робота виконується  на рівні світових стандартів. Захищена охоронними документами.9. Оцінка селекційного матеріалу на ракостійкість до звичайного і агресивних патотипів збудника раку картоплі Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. шляхом лабораторних і польових досліджень.
Відпрацьована система селекції дозволяє забезпечити сільськогосподарські угіддя стійкими сортами картоплі та забезпечити очищення та зменшення площ уражених раком картоплі.
Робота виконується  на рівні світових стандартів. Захищена охоронними документами.

Останні новини

Увага! Прийом заявок та матеріалів до Міжнародної науково-практичної конференції "Фітосанітарна безпека за умов екологізації землеробства" завершено!
Інформаційний лист №2   Національна академія аграрних наук України   ІНститут захисту рослин НААН   Українська науково-дослідна станція карантину рослин ІЗР       міжнародна науково-практична конференція   Фітосанітарна безпека за умов екологізації землеробства     2-6 липня 2018 р.       Чернівці-Бояни     Умови участі в конференції та вимоги до оформлення матеріалів   До 8...
Опубліковано: 13/06/2018

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Фітосанітарна безпека за умов екологізації землеробства"
Інформаційний лист №1   Національна академія аграрних наук України   ІНститут захисту рослин НААН України   Українська науково-дослідна станція карантину рослин ІЗР       міжнародна науково-практична конференція   Фітосанітарна безпека за умов екологізації землеробства     2-6 липня 2018 р.       Чернівці-Бояни Шановні колеги!   Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково...
Опубліковано: 13/06/2018


 
Головна Історія Структура Персоналії Діяльність Новини Статті Медіа Контакти


Разработка сайта - GrandArtStudio совместно с ZetaStudio